Pytania o Ziemię

Polska, Turoszów. Odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego
 

© Komitet Planeta Ziemia