Strona główna
Nauki o Ziemi – jej Mieszkańcom
Pytania o Ziemię
Dylematy w karykaturze
Komitet Planeta Ziemia
Więcej o Ziemi
Geoturystyka
Organizacje Naukowe
10 pytań o Ziemię  –  przeszłość przyszłości
Najważniejsze problemy

Poprawa jakości globalnych i lokalnych warunków życia zależy od naszej wiedzy o Ziemi, o zachodzących w niej procesach i zmianach, a także o osiągnięciach nauk o Ziemi, badających geosferę, hydrosferę, biosferę i atmosferę. Kolorowe koła tworzące logo "planetaziemia" Światowego Roku Planety Ziemia symbolizują te sfery - przedmiot badań nauk o Ziemi - i przypominają, że zintegrowane wyniki tych badań mają bezpośrednie znaczenie dla jakości życia jej mieszkańców. Najważniejsze problemy, które stoją przed nami obecnie to:

1 - woda – czy jej zabraknie?
     . . . i więcej --->
2 - katastrofy naturalne
– można ich uniknąć, czy jesteśmy bezradni?
. . . i więcej --->
3 - Ziemia i zdrowie
- konflikt czy harmonia?
 . . . i więcej --->
4 - zmiany klimatu
- jakie będą i co nam przyniosą?
. . . i więcej --->
5 - zasoby naturalne - kiedy wyczerpią się,
czyli jak z nich korzystać rozumnie?
. . . i więcej --->
6 - megamiasta
- szansa czy zagrożenie?
. . . i więcej --->
7 - wnętrze Ziemi - co i jak dzieje się pod naszymi stopami?
. . . i więcej --->
8 - oceany i morza
- co kryją ich otchłanie?
. . . i więcej --->
9 - gleby
- jak dbać o "żyzny naskórek" Ziemi?
. . . i więcej --->
10 - Ziemia i życie - co decyduje o bioróżnorodności?
  . . . i więcej --->
 
     

© Komitet Planeta Ziemia