Pytania o Ziemię

NW Wietnam. Nowe poletko uprawne wydarte górom przez ich mieszkańców
 

© Komitet Planeta Ziemia