Strona główna
Nauki o Ziemi – jej Mieszkańcom
Pytania o Ziemię
Komitet Planeta Ziemia
Kalendarze Komitetu
Kalendarz 1-planszowy
2009
   2008
Kalendarz 12-planszowy
2008
Więcej o Ziemi
Geoturystyka
Organizacje Naukowe
Komitet Planeta Ziemia
Islandia --->

Znalezienie odpowiedzi na powyższe pytania to najważniejsze wyzwanie nauk o Ziemi. Uświadomienie tych problemów, upowszechnianie ich rozwiązań i przybliżenie mieszkańcom Ziemi wiedzy o planecie na której żyją, to zadanie Światowego Roku Planety Ziemi 2007-2009.
W Polsce Prezydium Polskiej Akademii Nauk powołało na okres 2007-2009
 Komitet Planeta Ziemia  (www.planetaziemia.pan.pl )
Skupia on przedstawicieli nauk o Ziemi w Polsce, współdziała z komitetami narodowymi i władzami Światowego Roku Planety Ziemia (IYPE), z innymi  międzynarodowymi stowarzyszeniami i organizacjami naukowymi   oraz pełni jednocześnie funkcję Komitetu Naukowego w Polskim Komitecie Narodowym Światowego Roku Planety Ziemia.

Rolą Komitetu Planeta Ziemia jest promocja badań i upowszechnianie wiedzy. Jednym z zamierzeń jest przygotowanie specjalnej, objazdowej ekspozycji p.t. “10 pytań o Ziemię – przeszłość przyszłości”, skoncentrowanej na 10 wymienionych grupach problemowych. Będzie to cykl prezentacji, przygotowany przez polskich uczonych, które przybliżą w przejrzysty i zrozumiały sposób istotę procesów kształtujących naszą planetę, możliwości zastosowań jej bogactw, jak i korzyści płynące z właściwego użytkowania surowców naturalnych w poszanowaniu środowiska przyrodniczego, które jest podstawą komfortu życia obecnych i przyszłych mieszkańców Ziemi.

Svalbard ---> Tatry ---> Wietnam --->
Francja ---> Austria --->

Grecja --->

Polska --->Wszystkie informacje o Światowym Roku Planeta Ziemia  (International Year of Planet Earth) można znaleźć na stronie internetowej IYPE :  < www.yearofplanetearth.org >

Komitet Planeta Ziemia


Komitet Planeta Ziemia
Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz
Sekretariat: Podwale 75, 50-449 Wrocław
tel. 71-3376345, fax 71-3376342

e-mail: rokziemi@planetaziemia.pan.pl


KOMITET HONOROWY

Prezes PAN
Prezes PAU
Prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
Minister Nauki
Przewodniczący Rady Nauki przy MNiSW
Główny Geolog Kraju, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Główny Geodeta Kraju, Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 Skład Komitetu Planeta Ziemia przy Wydziale VII PAN na lata 2007-2009  ---> plik PDF   


 
     

© Komitet Planeta Ziemia