Strona główna
Nauki o Ziemi – jej Mieszkańcom
Pytania o Ziemię
Komitet Planeta Ziemia
Więcej o Ziemi
Geoturystyka
Organizacje Naukowe
Nauki o Ziemi  –  jej mieszkańcom

W ramach obchodów Światowego Roku Planety Ziemi, w blisko 120 krajach świata będą organizowane różnego rodzaju wystawy, pokazy, konkursy, audycje radiowe i telewizyjne, wydawane okolicznościowe broszury i ulotki. Ich celem jest przybliżenie mieszkańcom naszego globu osiągnięć nauk o Ziemi (geologii, geofizyki, geografii, geodezji, klimatologii, biologii) w badaniach procesów, które nieustannie zachodzą w geosferze, hydrosferze, biosferze i atmosferze. Procesy te zawsze decydowały i będą decydować o warunkach życia na błękitnej planecie.


Wiedza o mechanizmach rządzących naszą planetą i o procesach zachodzących zarówno na jej powierzchni jak i w jej wnętrzu pomagają zrozumieć istotę groźnych dla ludzi zjawisk: trzęsień ziemi, fal tsunami, wybuchów wulkanów, osuwania się zboczy górskich, huraganów, powodzi, wysychania rzek i studni, czy też zaskakujących zmian klimatu. Nauki o Ziemi, dzięki wieloletnim badaniom i obserwacjom, potrafią dziś wiele z tych zjawisk przewidzieć w stopniu, który pozwala uniknąć zagrożeń lub znacznie zminimalizować ich skutki.
Dlatego właśnie mieszkańcy Ziemi - dla własnego dobra oraz zdrowego, bezpiecznego i zamożnego życia - powinni znać wyniki tych badań i wspierać dalszy rozwój nauk o Ziemi. To dzięki badaniom naukowym coraz lepiej potrafimy nie tylko przewidywać katastrofalne zdarzenia przyrodnicze, ale przede wszystkim umiemy coraz skuteczniej poszukiwać surowców mineralnych nieodzownych tak dla utrzymania i rozwoju wszystkich gałęzi gospodarki jak i dla komfortu życia. Sprzyjają temu nowe technologie pozyskiwania i wykorzystania bogactw naturalnych przy dążeniu do zachowania równowagi w otaczającym środowisku.

 
     

© Komitet Planeta Ziemia