Pytania o Ziemię

Turcja, Istanbuł. Północne przedmieścia
 

© Komitet Planeta Ziemia