Światowy Rok
Planety Ziemia
GEOTURYSTYKA
Pismo Geoturystyka
Kształcenie kadry
Stowarzyszenie IAGt
GEOTURYSTYKA


Czasopismo Geoturystyka (Geotourism)

Od drugiej połowy 2004 roku początkowo jako półrocznik a od 2006 r. już jako kwartalnik ukazuje się jedyne tego typu czasopismo w Polsce i jedno z nielicznych na świecie.
W czasopiśmie promowane jest piękno obiektów przyrody nieożywionej, szczególnie tych, które są, albo powinny stać się przedmiotem zainteresowania turystycznego. Wychodząc poza schemat lapidarnego opisu obiektów geoturystycznych w czasopiśmie znajdziemy odpowiedź na pytania: kiedy, dlaczego i w jaki sposób powstały fascynujące swym pięknem: gorące wulkany, głębokie kaniony, potężne wodospady, mroczne jaskinie i wiele wiele innych.
Poznajemy bliżej naturalne procesy rzeźbiące powierzchnię Ziemi jak i efekty działalności człowieka mozolnie wydzierającego skarby z jej wnętrza.W czasopiśmie znajdujemy informacje na temat historii eksploatacji i przeróbki kopalin, dowiadujemy się w jaki sposób człowiek wydobywał cenne kopaliny i kruszce pozostawiając bezcenną spuściznę w postaci starych szybów, sztolni, kopalń i kamieniołomów.
W Geoturystyce znajdziemy informacje gdzie takie obiekty się znajdują, jak są udostępnione i jak chronione przed zniszczeniem. Poznamy propozycje tras geoturystycznych zwracających uwagę na najciekawsze obiekty geotursytyczne w tym piekno obiektów architektonicznych, w których istotne znaczenie ma zastosowany naturalny surowiec kamienny.
W czasopiśmie znajdziemy informacje na temat organizacji i imprez geoturystycznych organizowanych w Polsce, Europie i na świecie.
Dostęp do plików pdf z dotychczasowych numerów Geoturystyki znajduje się na funkcjonującej od lat i licznie odwiedzanej stronie internetowej GeoTurystyka.pl

  

Czasopismo
GEOTURYSTYKAKształcenie kadry geoturystycznej


Międzynarodowe Stowarzyszenie
Geoturystyki »
[ plik PDF ]
plik PDF
 

© Komitet Planeta Ziemia