Strona główna
Nauki o Ziemi – jej Mieszkańcom
Pytania o Ziemię
Komitet Planeta Ziemia
Więcej o Ziemi
Geoturystyka
Organizacje Naukowe
Pytania o Ziemię
ZIEMIA I ŻYCIE - co decyduje o bioróżnorodności?

[Figury]

Ziemia jest cząstką wszechświata, być może niejedyną, na której istnieje życie

Mapa rozmieszczenia raf koralowych. Zasięg występowania raf współczesnych jest znacznie mniejszy niż rozprzestrzenienie raf kopalnych.
Oznacza to, że układ kontynentów w przeszłości geologicznej (w eonie fanerozoicznym) różnił się od dzisiejszego. Ameryka Północna, Azja i Europa musiały niegdyś znajdować się w strefie międzyzwrotnikowej, ponieważ korale mogą żyć tylko w wodach ciepłych (powyżej 18°C)


Kopalna rafa koralowa wieku permskiego. Teksas, USA
Współczesna rafa koralowa. Morze Czerwone (fot. S. Tyski)

Paleozoiczny stawonóg - karboński trylobit Comptonaspis swallowi
Mezozoiczny głowonóg - kredowy amonit Schloenbachia varians
 


Jurajski dinozaur (Diplodok, rekonstrukcja w parku jurajskim w Bałtowie)
Australopithecus afarensis (rekonstrukcja w Cosmocaixa, Barcelona, fot. GNU)


Ewolucję biosfery na Ziemi dokumentują skamieniałości

Biogeniczne złoża węgla i ropy naftowej na Ziemi
ZIEMIA I ŻYCIE - co decyduje o bioróżnorodności?

<< [Tekst] >>
 

© Komitet Planeta Ziemia