Strona główna
Nauki o Ziemi – jej Mieszkańcom
Pytania o Ziemię
Komitet Planeta Ziemia
Więcej o Ziemi
Nauki o Ziemi a cywilizacja
Geosystem
Geoturystyka
Organizacje Naukowe
Janusz Skoczylas

Nauki o Ziemi a cywilizacja
[ ilustracje ]

Fot.1. Tzw. Ucho Dionizosa, pozostałość po starożytnej kopalni odkrywkowej, zamienionej w podziemną, Syrakuzy, Sycylia, Włochy

Fot.2. Pracownia kamieniarska w klasztorze Matki Boskiej Zwycięskiej, Batalha, Portugalia

Fot.3. Neolityczna świątynia Mnajdra, Malta

Fot.4. Koloseum - jedna z najbardziej reprezentacyjnych budowli starożytnego Rzymu, której elewacje pokryte są trawertynem i marmurem, Rzym, Włochy

Fot.5. Ruiny kamiennej świątyni w letniej rezydencji pierwszych władców Polski, Mieszka I i Bolesława Chrobrego, na Ostrowie Lednickim, Polska

Fot.6. Fragment domu zalanego przez lawę, Etna, Sycylia, Włochy

Fot.7. Największy głaz narzutowy w Poznaniu, wykorzystywany jako atrakcja w Ogrodzie Botanicznym, Poznań, Polska
Nauki o Ziemi a cywilizacja
<< tekst >>
 

© Komitet Planeta Ziemia