Strona główna
Wydarzenia, aktualności
Nauki o Ziemi – jej Mieszkańcom
Pytania o Ziemię
Komitet Planeta Ziemia
Więcej o Ziemi
Geoturystyka
Organizacje Naukowe
Światowy Rok Planety Ziemia

Z inicjatywy Międzynarodowej Unii Nauk Geologicznych (IUGS) oraz UNESCO,
Organizacja Narodów Zjednoczonych proklamowała rok 2008 Światowym Rokiem Planety Ziemia (International Year of Planet Earth - IYPE).

Przedsięwzięcie to jest zamierzone na lata 2007-2009, a jego celem jest ożywienie zainteresowania naukami o Ziemi społeczeństw i rządów, zwrócenie ich uwagi na znaczenie tych nauk dla jakości życia na planecie Ziemia, a w konsekwencji zwiększenie środków na prowadzenie dalszych badań. Badania te są konieczne dla zapewnienia mieszkańcom Ziemi możliwości zdrowego, bezpiecznego i dostatniego życia. 

Webdesign © Komitet Planeta Ziemia