Strona główna
Wydarzenia, aktualności
Światowa Inauguracja
Roku Ziemi
Obchody w Polsce
Działalność Władz PAN
Opinie
Nauki o Ziemi - Instytucje
Spotkanie lizbońskie
Nauki o Ziemi – jej Mieszkańcom
Pytania o Ziemię
Komitet Planeta Ziemia
Więcej o Ziemi
Geoturystyka
Organizacje Naukowe
Aktualności


ŚWIATOWA INAGURACJA ROKU ZIEMI
Nauki o Ziemi jej mieszkańcom

Oficjalne rozpoczęcie (Fot. 1) ogłoszonego przez ONZ, Światowego Roku Planeta Ziemia odbyło się w siedzibie UNESCO w Paryżu, w dniach 12-13 lutego. Wydarzenie to zgromadziło blisko 900 osób z 70 krajów (Press Kit.pdf  >>) zaangażowanych w realizację tego przedsięwzięcia. Grupa 140 studentów z całego świata, wyróżnionych w konkursie na najlepszy esej lub utwór artystyczny (Fot. 2), wystąpiła jako chór, który wykonał specjalnie na tę okazję skomponowany “geo-song” zatytułowany “Matka Ziemia”. W grupie tej znalazł się Andrzej Chmielewski, student Wydziału Geologii UW, wyróżniony za nadesłany esej.  >> Esej [plik PDF] >>

Uczestnicy kongresu przyjęli Deklarację Paryską (Paris Declaration.pdf  >>). W pierwszej części wyraża ona ich przekonanie, podzielane także przez UNESCO i Międzynarodową Unię Nauk Geologicznych, o zbyt małej znajomości i niedocenianiu przez mieszkańców naszej planety wiedzy o Ziemi jako geosystemie, w którym żyjemy i od którego dynamiki jesteśmy całkowicie zależni, a z drugiej strony - wolę upowszechnienia dotychczasowych osiągnięć nauk o Ziemi w sposób możliwie najbardziej przystępny (książki, płyty DVD, inne dostępne media) oraz powołania międzynardowego centrum badawczego zrównoważonego rozwoju. Są to jedne z głównych celów Roku Ziemi zamierzonego jako “the greatest geo-show on Earth”.

W panelowych dyskusjach (Fot. 3) skupiono się nad problemami zmian klimatu i rosnącego zaludnienia planety, zagrożeniach procesami zachodzącymi w geosystemie, zrównoważonym wykorzystaniem surowców naturalnych - zwłaszcza energetycznych.Oficjalne rozpoczęcie Światowego Roku Planeta ZiemiaKonkurs
Dyskusje panelowe

DZIAŁALNOŚĆ WŁADZ PAN


Uchwała Prezydium Polskiej Akademii Nauk w sprawie Światowego Roku Planety Ziemia  >>  [ plik PDF ]

Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego PAN w sprawie:
                     Zmian klimatu, globalnego ocieplenia i ich alarmujących skutków  >>  [ plik PDF ]
Sesja naukowa “Globalne zmiany klimatyczne”
(podczas 109. sesji Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk, 13 grudnia 2007 r.)
www.pan.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1897&Itemid=230  >
Wprowadzenie - prezes PAN prof. Michał Kleiber  >>         [plik PDF]

"Naturalne i antropogeniczne przyczyny zmian klimatu Ziemi" >>         [plik PDF]
     - prof. Krzysztof E. Haman, czł. koresp. PAN
"Konsekwencje globalnego ocieplenia dla kriosfery" - cz. 1 >>         [plik PDF]
"Konsekwencje globalnego ocieplenia dla kriosfery" - cz. 2 >>         [plik PDF]
    - prof. Jacek A. Jania, Komitet Badań Polarnych PAN
"Konsekwencje globalnych zmian klimatu" >>         [plik PDF]
    - prof. Zbigniew W. Kundzewicz, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
"Konsekwencje zmian klimatycznych dla przemian w zagospodarowaniu przestrzennym kraju" >>         [plik PDF]
    - prof. Leszek Starkel, czł. rzecz. PAN
    - prof. Zbigniew W.Kundzewicz, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
"Energia bez emisji - wyzwania i szanse" >>         [plik PDF]
    - prof. Krzysztof Warmuziński, Instytut Inżynierii Chemicznej PAN
"Skuteczność polityki klimatycznej" >>         [plik PDF]
    - prof. Tomasz Żylicz, Komitet Narodowy IGBP - Global Change PAN
"Psychospołeczne koszty traumy doznanej w wyniku kataklizmu przez jednostki i społeczności lokalne" >>         [plik PDF]
    - prof. Jan Strelau, czł. rzecz. PAN


Opinie


   Stanowisko Komitetu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w sprawie zagrożenia globalnym ociepleniem

Wywiad z przewodniczącym Komitetu Nauk Geologicznych PAN i Komitetu Planety Ziemia prof. Andrzejem Żelaźniewiczem
Nauki o Ziemi - Instytucje
MUZEUM ZIEMI PAN - Warszawa
http://www.mz-pan.pl
DNI PLANETY ZIEMIA - WNGiG  UAM Poznań
http://www.planetaziemia.amu.edu.pl
MUZEUM GEOLOGICZNE ING PAN - Kraków
http://www.ing.pan.pl/muzeum/indeksm.htm
PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY
http://www.pgi.gov.pl
MUZEUM MINERALOGICZNE - ING UWr.
http://www.muzmin.ing.uni.wroc.pl
MUZEUM GEOLOGICZNE PIG - Warszawa
http://www.pgi.gov.pl/muzeum_geologiczne
MUZEUM GEOLOGICZNE - ING UWr.
http://www.mgeol.ing.uni.wroc.pl
MUZEUM GEOLOGICZNE WGGiOŚ AGH
Kraków

http://www.geol.agh.edu.pl/~muzeum
GEO TURYSTYKA
http://www.geoturystyka.pl/
STACJA POLARNA IGF PAN - Spitsbergen
http://hornsund.igf.edu.pl/index.php
LUBELSKI KOMITET PLANETA ZIEMIA
http://www.planetaziemia.umcs.lublin.pl
   

 
     

© Komitet Planeta Ziemia