Strona główna
Wydarzenia, aktualności
Światowa Inauguracja
Roku Ziemi
Obchody w Polsce
Inaguracja Roku Ziemi w Polsce
Wystawa "10 pytań o Ziemię - przeszłość przyszłości"
Inne wydarzenia obchodów
Galeria fotografii
Nauki o Ziemi – jej Mieszkańcom
Pytania o Ziemię
Komitet Planeta Ziemia
Więcej o Ziemi
Geoturystyka
Organizacje Naukowe
Aktualności

OBCHODY W POLSCE

1. INAGURACJA ROKU ZIEMI W POLSCE
Muzeum Ziemi PAN w Warszawie

11 kwietnia 2008 roku, w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, w obecności Prezesa PAN, prof. Michała Kleibera, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska i Głównego Geologa Kraju, dr Henryka Jacka Jezierskiego oraz Przewodniczącego Wydziału VII PAN prof. Bogdana Neya, nastąpiła oficjalna inauguracja Światowego Roku Planety Ziemia w Polsce. Kluczowym punktem programu było uroczyste otwarcie wystawy plenerowej pt. “10 pytań o Ziemię - przeszłość przyszłości”

Licznie zebrani, wśród których znaleźli się wybitni przedstawiciele nauk o Ziemi m.in. członkowie PAN przewodniczący komitetów naukowych, dyrektorzy placówek naukowych działających w ramach Wydziału VII PAN Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych oraz instytutów resortowych MŚ, uniwersytetów, muzeów i innych ośrodków naukowych i kulturalnych, powitani zostali dźwiękami dijerdoo, tradycyjnych instrumentów dętych używanych przez australijskich aborygenów, którymi z dużym kunsztem posługiwali się członkowie zespołu "Energanza". Po powitaniu gości przez dyrektora Muzeum Ziemi PAN Krzysztofa Jakubowskiego, idee przewodnie Światowego Roku Planeta Ziemi przypomnieli w swych wystąpieniach Prezes PAN prof. Michał Kleiber oraz Przewodniczący Komitetu Planeta Ziemia prof. Andrzej Żelaźniewicz oraz Główny Geolog Kraju Henryk J. Jezierski.   » Foto »»

Interesującym urozmaiceniem uroczystości był występ dziecięcego zespołu “Fasolinki” współdziałającego z Fundacją “Nasza Ziemia” z krótkim programem pod wymownym tytułem “Zostawcie nam czysty świat!”.  » Foto »»

2. WYSTAWA "10 pytań o Ziemię - przeszłość przyszłości"
Inaguracji Roku Ziemi w Polsce towarzyszyło otwarcie plenerowej wystawy "10 pytań o Ziemię - przeszłość przyszłości". Prezentuje ona złożone problemy relacji Człowiek - Ziemia na kilkunastu planszach. Plansze tematyczne zostały przeplecione z pięknymi zdjęciami "Polski z lotu orła" autorstwa dr Marka Ostrowskiego z pracowni SCI-ART. Udostępniona publiczności wystawa oglądana była z dużym zainteresowaniem przez zgromadzoną publiczność, a dodatkowych wyjaśnień udzielali wybitni specjaliści, autorzy poszczególnych stoisk wystawowych.  » Foto »»

Wystawa "10 pytań o Ziemię" została przygotowana jako ekspozycja objazdowa. W roku 2008, była ona prezentowana kolejno w Warszawie, Lublinie, Sopocie, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu, Tychach, Poznaniu i w Sosnowcu.
W wielu miastach instytucje naukowe i szkoły zorganizowały - niezależnie od wystawy lub w połączeniu z nią - tematyczne sesje naukowe i konferencje. Niektórzy organizatorzy, oprócz informacji, nadesłali także zdjęcia.  » Foto »»

Harmonogram trasy wystawy w roku 2009 jest jeszcze otwarty - można nadsyłać zamówienia na adres:
rokziemi@planetaziemia.pan.pl

3. OLIMPIADA Geograficzna i Nautologiczna
Od roku 2007, w zakres tematyczny "Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej" została włączona problematyka Światowego Roku Planety Ziemia.  » Foto »»

4. Festiwale Nauki
Komitet Planeta Ziemia czynnie właczył się w realizację festiwali nauki w ośrodkach akademickich Polski, w tym w XII Festiwal Nauki w Warszawie (19-28.09.2008), przygotowując wykłady o problemach Ziemi i uczestnicząc w debatach panelowych.Oficjalna inauguracja Światowego Roku Planety Ziemia w Polsce
Muzeum Ziemi PAN w Warszawie  
 Zdjęcia  -  Marek Wierzbicki

 

Fasolinki”  -  “Zostawcie nam czysty świat!”

Otwarcie wystawy  “10 pytań o Ziemię - przeszłość przyszłości”

Wystawa “10 pytań o Ziemię - przeszłość przyszłości”  w miastach Polski
i imprezy towarzyszące
Lublin, Dni Planety Ziemia
Poznań, Szkoła z klimatem
Wystawa w Trójmieście
Wystawa we Wrocławiu
Tychy, sesja Problemy Ziemi


“Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna”
 
     

© Komitet Planeta Ziemia