Strona główna
Wydarzenia, aktualności
Światowa Inauguracja
Roku Ziemi
Spotkanie lizbońskie
Galeria fotografii
Nauki o Ziemi – jej Mieszkańcom
Pytania o Ziemię
Komitet Planeta Ziemia
Więcej o Ziemi
Geoturystyka
Organizacje Naukowe
Aktualności

SPOTKANIE LIZBOŃSKIE

W dniach 20-22 listopada 2009 reprezentanci komitetów narodowych Światowego Roku Planety Ziemia spotkali się w Parku Narodów w Lizbonie pod hasłem "teraźniejszość przyszłości" (Fot. 1, 2). Spotkanie miało na celu podsumowanie trzyletniej realizacji celów i zadań Roku Ziemia na wszystkich kontynentach. Częściowo zawarte one zostało w "tomie lizbońskim" (Fot. 3), w którym znalazła się, między innymi, informacja o Komitecie Planeta Ziemia (Fot. 4) oraz o Państwowym Instytucie Geologicznym - oficjalnym partnerze międzynarodowym i sponsorze korporacji IYPE  (Fot. 5). W ocenie gremium kierowniczego korporacji (Fot. 6) praca Polskiego Komitetu Narodowego zasłużyła wraz z 16 innymi komitetami (na ogólną liczbę 80) na wyróżnienie. Oryginalną nagrodę stanowiły fragmenty (Fot. 7) mapy świata specjalnie wykonanej na tę okazję z płytek azulejos.

W spotkaniu brali udział studenci z krajów członkowskich IYPE  (Fot. 8), w tym dwie studentki z Polski - Olga Kromuszczyńska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Katarzyna Lisowiec z Uniwersytetu Warszawskiego (Fot. 9). Uczestniczyli oni w sesjach plenarnych jak i specjalnej sesji nowoutworzonej organizacji Young Earth Scientists (YES), która będzie kontynuowała w przyszłości prace rozpoczęte w trzyleciu Światowego Roku Planety Ziemia.

Światowy Rok Planety Ziemia oficjalnie kończy swe działania, a korporacja IYPE zostanie rozwiązana w czerwcu 2011 po zamknięciu rozliczeń finansowych. Padła propozycja, by dla utrzymania dziedzictwa IYPE powołać do życia Instytut Planety Ziemia (Planet Earth Institute), który organizacyjnie mógłby być tworzony na bazie dotychczasowych komitetów narodowych (Fot. 10). Misja Instytutu polegałaby na szeroko zakrojonych działaniach w zakresie informowania społeczeństw - tak zwykłych ludzi jak liderów politycznych i przemysłowych - o potencjalnych korzyściach płynących z upowszechniania i praktycznych zastosowań wiedzy o Ziemi dla ogólnego pożytku i dla życia w bardziej bezpiecznym, zdrowszym i zamożniejszym świecie.


Więcej informacji o wydarzeniu lizbońskim można znaleźć na stronie internetowej IYPE
www.esfs.org  i  www.planetearthinstitue.org.


Spotkanie lizbońskie  

1. Baner informacyjny spotkania w Lizbonie

2. Plansza powitalna
3. Książka o Światowym Roku Planeta Ziemia

4. Informacja o pracach Komitetu Planeta Ziemia w tomie lizbońskim
5. Informacja o Państwowym Instytucie Geologicznym Państwowym Instytucie Badawczym w tomie lizbońskim

6. Dyrektor korporacji IYPE, prof. E. de Mulder omawia pracę komitetów narodowych, w tle mapa świata wykonana z płytek azulejos
7. Fragment mapy azulejos - nagroda dla Polskiego Komitetu Narodowego

8. Studenci z 80 krajów wykonują geo-song 2009

9. Studentki z Polski uczestniczące w spotkaniu w Lizbonie

10. Ulotka proponująca organizację Instytutu Planety Ziemia
 
     

© Komitet Planeta Ziemia